Typer av sikkerhetsprodukter

- Jun 13, 2018-

Typer av sikkerhet Produkter:

Operativsystemets sikkerhet, det vil si for å sikre sikkerheten til informasjonsbehandlings- og overføringssystemer.
Det fokuserer på systemet for å sikre normal drift, for å unngå at systemet krasjer og skader på systemlagring, prosessering og overføring av informasjon forårsaket skade og tap, for å unngå elektromagnetisk lekkasje, noe som resulterer i informasjonslekkasje, forstyrrelse av andre, interferens fra andre . Sikkerheten til systeminformasjon i nettverket.
Inkludert passordgodkjenning av bruker, kontroll av brukerrettigheter, tilgang til rettigheter, moduskontroll, sikkerhetsrevisjon, sporing av sikkerhetsproblemer, dataviruskontroll, datakryptering. Sikkerheten ved informasjonsformidling i nettverket, det vil si konsekvensene av informasjonsformidling. inkludert informasjonsfiltrering og så videre. Det fokuserer på forebygging og kontroll av konsekvensene av formidling av ulovlig og skadelig informasjon.
Unngå ukontrollert overføring av informasjon på et offentlig nettverk. Sikkerheten til informasjonsinnhold i nettverket. Det fokuserer på å beskytte konfidensialitet, ektheten og integriteten til informasjon. For å unngå bruk av systemets sikkerhetsproblemer for avlytting, etterligning, svindel og annen skadelig oppførsel fra legitime brukere. I hovedsak beskytte brukerens interesser og personvern